menu-logo

Info about the office

Atelier voor Architectuur Consulting is een multidisciplinair architectenbureel olv architect Thomas Gevaert, afgestudeerd in 1999 aan St-Lucas Gent.

AAC Architects werd opgericht in de geest van een specifieke visie op het vlak van architectuur, interieur-inrichting, design en klantenservice.

Architectuur dient beleefd te worden. Innovatie is een belangrijke factor die de zintuigen prikkelt. Bewondering is één zaak, verwondering is net dat ietsje meer. Steeds op zoek naar het goede concept en dit in perfecte harmonie met de site, het programma en de ideeën van de bouwheer. Geen exuberante in het oog springende zaken maar sobere lijnen, sterke accenten, pragmatische concepten en een samenhangend geheel monden uit in een tijdloze moderne architectuur.

Interieur-inrichting is de extrapolatie van architectuur maar gaat verder. Interieurs worden beleefd en geleefd. De mens dient er zich te behagen. Geen koele frigo’s die mooi staan op foto en waar het menselijk lichaam het geen jaar uithoudt. Steeds op zoek naar de menselijke schaal, het warme gevoel. Een mens komt er graag, voor te werken of voor te wonen. Strak is de maatstaf, wit staat voor ‘clean’ en accenten worden symbolen.

Design is aanvullend aan architectuur en interieur-inrichting. Objecten worden door hun formalisme en functionalisme plots design. Originaliteit blijft verbazen, iconen blijven mooi. Design maakt het af, zonder afbreuk te doen aan de architectuur. Steeds op zoek naar het evenwicht tussen het ‘vaste’ en het ‘mobiele’. De leegheid wordt ingevuld, overdaad schaadt, soberheid siert.

Klantenservice is primordiaal. Kort op de bal spelen, steeds een antwoord op het onbekende, een persoonlijke aanpak en geen nummer, opvolging van alle aspecten, relatie met de uitvoering en tenslotte objectiviteit zijn principes die het bureau hoog in het vaandel draagt.

TOGETHER, WE BUILD THE FUTURE.